HC KOMETA BRNO – HC SPARTA PRAHA

6.12.2018

18.00