HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav

1.11.2019

18.00