HC KOMETA BRNO – BK MLADÁ BOLESLAV

8.12.2017

18.00