!!! INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY HALY !!!

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. března 2020 si Vás dovolujeme informovat o novém nastavení provozních předpisů klubu.

 

Od 11. března 2020 od 18,00hod prosím respektujte následující opatření:

  • Tréninky mládežnických kategorií MŠ až 4. třídy ZŠ jsou dočasně zrušeny.

 

  • Z rozhodnutí řídícího orgánu KVV JM ČSLH jsou zrušena všechna turnajová utkání žáků kategorií 3. – 5.třídy v průběhu měsíce března.

 

  • Soutěže kategorií 6. třídy až kategorie juniorů budou předmětem jednání VV ČSLH, které se koná dne 12. března 2020. Klub bude následně postupovat v souladu s rozhodnutím výkonného výboru a informovat rodiče a hráče mládežnických kategorií o dalším postupu.

 

  • Pro kategorie, které se připravují v DRFG areně platí tréninkový plán dle informací trenérů a vedoucích mužstev. V rámci tréninkových jednotek a utkání žádáme
    o respektování nového nařízení technického ředitele DRFG areny:

Hala je počínaje dnem 12. března pro návštěvníky zcela uzavřena (včetně vstupu přes vrátnici), a to jak po dobu tréninkových jednotek, tak i po dobu případných utkání.

Vstup do arény je povolen pouze hráčům, trenérům a technickým vedoucím týmů.

Pro rodiče a doprovody dětí mládežnických kategorií platí úplný zákaz vstupu do haly.

Návštěvníci mají možnost využít zázemí restaurace Kometa Pub Arena (v čase provozní doby restaurace), kde budou tréninky i utkání přenášeny na obrazovky. Vstup do restaurace je z ulice Poříčí. Veškerá mládežnická utkání se odehrají BEZ PŘÍTOMNOSTI DIVÁKŮ.

 

Pro posílení preventivních opatření byly všechny šatny v DRFG areně vybaveny dezinfekčními prostředky.

 

S ohledem na mimořádná opatření je účast dětí na trénincích a utkáních na zvážení rodičů.

 

DĚKUJEME VÁM ZA RESPEKTOVÁNÍ A OHLEDUPLNOST V RÁMCI NOVĚ NASTAVENÝCH PRAVIDEL.